Lissi og Egon Kristiansens Fond

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Fonden er en almen velgørende og almennyttig fond stiftet af Lissi og Egon Kristiansen.

Fondens stiftere grundlagde Tvilum Møbelfabrik i 1965 og har med grundlæggelsen af Fonden ønsket at åbne mulighed for at støtte alment nyttige og alment velgørende formål, som er i tråd med stifternes værdier.

Fondens formål er at støtte

 • Vækst og udvikling i det midtjyske område, herunder initiativer, der understøtter iværksætterlyst, gåpåmod og entreprenør ånd.

 • Andre alment velgørende eller almennyttige formål, som vurderes at være af væsentlig betydning for stifterne, hvoraf kan nævnes:
            -          humanitære formål, herunder støtte til personer, der uden skyld er kommet i
                       økonomisk trang eller i øvrigt er socialt udsatte, 
            -          kunstneriske, musiske og kulturelle formål, 
            -          videnskabelige formål, inklusiv forskning, 
            -          uddannelse og undervisning, herunder studieophold i udlandet, og 
            -          idrætsaktiviteter/-foreninger. 

Afkastet af Fondens kapital udloddes årligt i portioner á 5.000 kr.

Ansøgninger til Fonden behandles på Fondens årlige bevillingsmøde, som afholdes i 4. kvartal.

Alle har mulighed for at søge støtte hos Fonden. Fondens midler er begrænsede og derfor vil ansøgninger til Fonden om støtte til formål, som tænkes realiseret gennem en frivillig indsats, nyde særlig bevågenhed.

Der er ingen formelle krav til ansøgninger til Fonden. Ansøgning om støtte sendes pr. e-mail til info@LEKfonden.dk